Més sobre el Port de Premià de Mar

Són moltes les coses que s’estan dient sobre el projecte del port, són moltes les inquietuds que hi ha entorn al projecte i són també molts els aspectes que afecten al desenvolupament i futur de la zona terrestre del port.

Consideracions prèvies:

  1. De qui és competència desenvolupar la infraestructura del port de Premià de Mar? La competència per desenvolupar infraestructures com les del port de Premià és única i exclusivament de la Generalitat de Catalunya, sempre respectant les lleis que regulen ports i costes a provades per la mateixa Generalitat, l’Estat espanyol o la UE.
  2. Es parla molt del Pla Especial del Port de Premià de Mar 2010, què és exactament? El Pla Especial del Port de Premià de Mar 2010 és la llei que regula el desenvolupament de la infraestructura, en aquest cas, del port de Premià de Mar. Aquest Pla ha sofert diferents canvis fruit de l’adaptació del projecte al marc jurídic vigent, és a dir, la Generalitat presenta al Ministeri de Medi-ambient la proposta i són aquestes dues administracions les que en negociacions acaben perfilant el model d’infraestructura.
  3. Quan va començar la Generalitat a desenvolupar el projecte del port? El projecte del port no és nou. El port es va començar a desenvolupar a la dècada dels vuitanta i ha arribat fins al dia d’avui.
  4. Quines administracions públiques intervenen en el port? I l’Ajuntament quin paper té? Com ja s’ha comentat les dues administracions amb més pes de decisió són la Generalitat i l’Estat que tenen competències en ports i costes. L’ajuntament només té competències a l’hora de donar les llicències d’obres que marqui el Pla Especial i la normativa vigent.
  5. Es pot fer un procés participatiu per decidir el futur del port? Sempre es pot fer un procés participatiu. La qüestió fonamental és si aquest és vinculant o consultiu i si la matèria sobre el que es consulta l’ajuntament té competències o no. En aquest cas com ja hem comentat l’ajuntament NO té competències sobre el port amb la qual cosa la consulta seria merament consultiva sense cap efecte jurídic i/o polític. No obstant això, cada partit en el seu programa electoral del 24 de maig, va posar de manifest el seu projecte i s’ha votat, per tant no és una acció nova que no estava programada.
  6. Que es volia aprovar al Ple del passat dia 22 de juliol en referència del port? Al passat ple municipal del 22 de juliol el que es volia portar a aprovació al ple era l’adaptació del projecte, al que diu el Pla Especial del Port de Premià de Mar 2010 per tal que posteriorment l’ajuntament pugui donar les corresponents llicències d’obres a l’empresa concessionària. Aquesta adaptació afectava: al Club nàutic, a la parcel·la on està situada l’empresa Varadero Barcelona a la benzinera del port i l’adaptació a la llei d’activitats portuàries.
  7. Pot l’ajuntament decidir que hi va a la zona del port? No, tal com ja hem explicat anteriorment qui té la potestat de desenvolupament d’aquesta infraestructura és la Generalitat de Catalunya.
  8. Crida (CUP) i La Coali (ICV) diuen que l’ajuntament ha actuat de forma opaca i d’esquena a la ciutadania, és això veritat? No, en cap cas s’ha actuat de forma opaca i d’esquena a la ciutadania, simplement el que s’ha fet ha estat complir amb el que marca el Pla Especial.
  9. Els accessos al port formen part del projecte del port? No, els accessos no formen part del projecte del port. Els accessos SÍ que formen part de la seva competència de l’ajuntament, donat que és sol urbà. Val a dir també que la N-II no és competència de l’ajuntament.
  10. El port tindrà un efecte negatiu per al poble? El port ens permetrà donar un nou atractiu al nostre poble, una nova infraestructura que donarà dinamisme i activitat a la nostra petita economia local. L’Ajuntament a través de les polítiques públiques vetllarà per minimitzar els aspectes negatius i potenciarà els aspectes positius.

Ara sí, comencem…

Vull començar explicant, de forma resumida, com va anar la primera reunió de la Comissió de seguiment del port de Premià de Mar que va tenir lloc el passat dilluns 27 de juliol. Una comissió a demanda principalment de la Crida i La Coali. ERC i C’s van donar-hi suport per tal d’intentar que la Crida i La Coali se sumin al projecte del port. L’objectiu principal d’aquesta reunió era que els diferents grups polítics tinguéssim més temps d’estudiar la proposta que l’empresa concessionària Marina Port Premià ha dissenyat i poder fer totes aquelles propostes/ aportacions que poguessin millorar el projecte i fossin materialment viables.

Doncs bé, la reunió del 27 de juliol va durar tres hores i mitja i van estar presents: L’arquitecte de l’ajuntament, 2 representants de l’empresa concessionària (el gerent i l’arquitecte), 2 representants de la Crida (CUP) les regidores Marina Altés i Brenda Bär, la portaveu de La Coali (ICV) i regidora Elena Martín, el portaveu del PP i regidor Joaquín Briones, el regidor d’ERC Josep Maria Ripollès, el regidor de C’s Sergio Sanz, i 2 membres de l’actual govern: el Tinent d’Alcalde de Territori de CiU Antoni Subirà i jo mateix pel PSC.

Jo personalment, estava molt expectant per escoltar les propostes de Crida i La Coali envers al port, estava receptiu en poder valorar en primícia les respectives aportacions, millores, aspectes, idees, etc. d’aquests dos grups de l’oposició. La llàstima és que no va haver ni rastre de tot això, durant tres hores i mitja la Crida es va dedicar a fer preguntes i La Coali a parlar de la rotonda que està prevista a la N-II a l’alçada de Can Fitó. Anem a pams:

Respecte les preguntes de la Crida dir només que totes van ser respostes, tant per part de l’empresa concessionària com per l’arquitecte municipal i en alguns casos també per la resta de partits. Una cosa que em va sorprendre va ser el to que van utilitzar en totes les seves preguntes. Semblava com si el que intentessin fos posar algú en entre dit, com si alguna cosa fosca haguessin descobert. Evidentment, no hi havia res de tot això. Totes les preguntes van ser contestades, aclarides i argumentades amb plena normalitat i aportant la documentació pertinent.

Pel que fa a les intervencions de La Coali (ICV) dir que només els hi preocupaven dues coses: 1) assegurar-se que la rotonda no estava inclosa en la modificació del POUM del 2007, ja que ells van votar-hi a favor i 2) intentar demostrar que la rotonda de Can Fitó molesta molt als veïns i veïnes. No vull oblidar-me que La Coali va convocar una Assablea Oberta al barri de Can Pou- Camp de Mar aquell mateix dia a la mateixa hora per informar al veïnat sobre el port. Però… de què van informar si no es van quedar fins al final de la reunió?

Com podeu veure tot molt políticament correcte, molt net i molt poc electoralista.

Què ha passat després d’aquella primera Comissió de seguiment? Doncs que la Crida (CUP) aprofita el mes d’agost per a iniciar una campanya de desinformació i manipulació de tot el projecte del port de Premià sense, ni tan sols, esperar la segona Comissió de seguiment prevista pel proper 31 d’agost.

El passat 10 d’agost publiquen al seu web un manifest on “informen” de les seves raons per oposar-se al projecte del port. En aquest diuen: “Després de rebre aquestes informacions, hem arribat a la conclusió que aquesta modificació que volen aprovar no és quelcom irrisori, sinó que canvia substancialment tot el model econòmic del projecte del port tal com estava plantejat a dia d’avui. Bàsicament, l’anterior pla d’Usos contemplava la creació de múltiples PECs (Petit Espai Comercial) de màxim 800m2complementaris i secundaris a l’activitat principal que tot port ha de tenir: l’activitat nàutica i pesquera. Ens trobem, ara, que una modificació de la Llei de Ports del passat Març permet que als ports s’hi incloguin MECs (Mitjans Espais Comercials), de fins a 1.300m2”.

Aquesta és la primera falsedat. Al ple municipal del 22 de juliol de 2015 no aprovàvem, en cap cas, passar de PECs a MECs. Això va ser aprovat al Parlament de Catalunya què és qui té la potestat per fer-ho donat que la zona terrestre del port és competència de la Generalitat de Catalunya, NO de l’Ajuntament de Premià de Mar tal i com reiteradament volen fer creure als premianencs/ques.

Per tant, i així se’ls hi va tornar a informar a la Comissió, el que es volia portar al Ple va ser la reubicació de tres zones del port:

1) La reubicació del magatzem del Club Nàutic que es modifica per una qüestió estètica i de millorar la comoditat per al club.

2) Al port de Premià està operant una empresa, Varadero Barcelona, que s’encarrega del manteniment i reparació de vaixells. Doncs bé, en la seva parcel·la hi ha prevista l’edificació d’una instal·lació tocant al mar. Però, com que han posat una grua de grans dimensions per pujar els vaixells a terra, la situació d’aquesta futura edificació molestaria en la maniobra dels vaixells i demanen reubicar-la a la part interior de la parcel·la.

3) Reubicació de la benzinera del port que abans la situaven sobre l’espigó. Ara faran que tot l’espigó sigui un passeig amb un mirador al final d’aquest, i la benzinera la reubiquen a sota del mirador. Així volen evitar l’impacte visual que provocava aquest punt en l’anterior projecte.

Aquesta reubicació és conseqüència de que al 2010 el Parlament de Catalunya aprova el nou Pla Especial del Port de Premià el qual es redueix de 25.000 m2 a 18.000 m2 de zona comercial, d’acord amb les exigències del Ministeri de medi-ambient. Aquesta modificació és la que provoca, també, que l’empresa concessionària demani al Parlament ampliar fins a 2 MECs. El parlament de Catalunya aprova aquesta modificació a la Llei de ports amb els vots a favor dels grups parlamentaris de CiU, ERC, PSC, C’s i PP.

En definitiva, entre les exigències i la negociació amb el Ministeri i que existeix un nou marc jurídic el que fa la Generalitat és modificar el Pla Espacial, al seu torn l’empresa revisa el projecte fent una nova proposta que és la que presenta al conjunt de forces polítiques. Si no s’hagués fet aquesta adaptació l’Ajuntament no podria donar les llicències d’obres donat que la llei diria una cosa i el Pla Especial una altre.

Per què afirmen en el seu manifest que el Ple municipal del 22 de juliol volíem aprovar passar de PECs a MECs? Doncs simplement per manipular, crear confusió i desinformar a la ciutadania.

Segueixen dient: “A banda d’això, pensem que l’aprovació d’aquesta reparcel·lació amb nocturnitat, sense permetre que els veïns, comerciants i premianencs se n’assabentin és un error que parla molt del respecte per la participació ciutadana que té l’equip de govern de Convergència i PSC” i “ Com a resposta a aquesta dinàmica d’opacitat i unilateralitat de l’equip de govern, ha sorgit una plataforma de veïns que ja ha iniciat tràmits per instar l’Ajuntament –gràcies al reglament de participació ciutadana- a encetar un procés participatiu on els premianencs hi puguin dir la seva. Des de Crida, ens adherim a la plataforma “el port a debat” que ha celebrat ja dues assemblees per debatre aquesta qüestió amb els veïns”.

Com ja he dit, la competència de desenvolupament urbanístic NO és de l’ajuntament sinó de la Generalitat de Catalunya amb el vistiplau del Ministeri. Per tant, quin procés participatiu volen crear per decidir sobre el futur del port si el municipi NO TÉ CAP TIPUS DE COMPETÈNCIA EN TOTA LA ZONA TERRESTRE DEL PORT? Què volen generar en la ciutadania, falses expectatives? Que es faci un referèndum consultiu i no vinculant en el qual es decideixi un model de port que l’ajuntament no pot imposar a la Generalitat? Què pretén Crida amb dir aquest tipus d’afirmacions? L’única cosa que vol és manipular, crear confusió i desinformar a la ciutadania.

Apuntar que la primera reunió de la Plataforma curiosament va “coincidir” amb l’Assemblea Oberta de La Coali ( ICV) a la que ja m’he referit anteriorment. Per tant, de què parlem? D’una plataforma de veïns o de partits?

Segueixen dient: “En la nostra opinióseria més lògic impulsar un projecte de dimensions modestes però realistes, que dignifiqui el port i els seus usos originaris (marítims, d’esport nàutic, d’oci sostenible… fins i tot pesquers!) i que compti amb el consens de totes les parts que en seran usuàries”.

Tornen a faltar a la veritat i a generar confusió quan diuen o insinuen que qui impulsa aquest projecte de forma unilateral és l’Ajuntament de Premià de Mar. Ho repetiré tantes vegades com faci falta: el projecte és de la Generalitat de Catalunya què és qui té la competència per a fer-ho, NO de l’Ajuntament.

L’última que diuen és: “Per acabar, volem transmetre un missatge d’esperança i de força a la ciutadania. Com a poble, ara mateix tenim la oportunitat de posar sobre la taula aquest debat i incidir de manera directa en el resultat final del mateix. Pensem que, a dia d’avui, l’Ajuntament té la paella pel mànec davant l’empresa concessionària: sense l’aprovació de la reparcel·lació no es poden iniciar les obres proposades a la zona del port”.

No és cert que l’oportunitat de posar el debat del port sobre la taula sigui d’ara. Aquest debat es va iniciar a la dècada dels 80 i la última modificació del Pla Especial del port de Premià va ser l’any 2010. Per tant, Crida han tingut 5 anys per a fer tot allò que diuen ara que s’ha de fer. La Coali en fa uns quants més. L’Ajuntament, al no atorgar les llicències d’obres a la empresa no està incidint en el model del port, sinó que bloqueja el desenvolupament d’un projecte emmarcat dins el Pla Especial del port de Premia del 2010. Però no només això, sinó que bloquejant aquest projecte el que provocaria seria la marxa de l’empresa. Una empresa que decideix invertir 19.000.000 d’euros al nostre poble. Un projecte que crea 15.000 m2 de zona verda al nostre poble. Un projecte que pot crear 450 llocs a Premià. Un projecte que crearà activitat econòmica i comercial. I un projecte que ens dóna l’oportunitat de recuperar la idea de ser el referent del baix maresme.

La concessió d’ús de la zona terrestre del port té data de caducitat, concretament l’any 2040. L’empresa concessionària abans d’invertir fa els seus números i si veu que la pèrdua de temps ha estat tant gran que no pot recuperar com a mínim la inversió, no executarà dita inversió. Senyors de la Crida, el temps passa i vostès continuen sense fer propostes. Si l’empresa decidís marxar, que pretenen fer amb el port? Deixar-lo tal i com el tenim des de fa temps immemorables?

Finalment i a mode d’aclariment, la Crida em demanava per twitter un informe o estudi que mesuri l’impacte que pot tenir el projecte del port al comerç local. No es pot fer un estudi mínimament seriós sobre una infraestructura que és composta per múltiples establiments comercials, de la que desconeixem la tipologia d’establiments que finalment hi haurà, ni la quantitat d’aquests establiments, etc.

Que tindrà impacte, sens dubte; que aquest impacte serà 100% negatiu, fals; que serà 100% positiu, fals també. Com tot en aquesta vida, el port tindrà un impacte positiu en uns aspectes i negatius en d’altres. El nostre paper com Ajuntament és analitzar les sinergies que es pugin crear, ho farem una vegada tinguem els elements objecte de mesura, i treballarem per minimitzar els aspectes que siguin negatius i potenciarem els que siguin positius a través de polítiques públiques. La resta és voler enredar la troca.

Com a regidor de promoció econòmica i de la ciutat, puc avançar que en els pressupostos municipals del 2016 s’hi contemplaran partides pressupostàries encaminades a la promoció i dinamització del nostre teixit comercial.

Crec que he aclarit una mica més, aportant dades, transparència i informació, un tema extraordinàriament complex i que alguns, Crida i La Coali, volen aprofitar per fer soroll, manipular, desinformar i crear confusió entre la ciutadania.

Per què esperar a la segona reunió de la Comissió de seguiment convocada pel 31 d’agost per treballar si tenen vacances per manipular?

Un comentario en “Més sobre el Port de Premià de Mar

 1. Estimado señor Gutiérrez.
  Me ha entristecido profundamente su artículo, pues deja claro que no le importa lo que piensan los ciudadanos de Premià.
  Dice que el ayuntamiento no tiene nada que ver y que es cosa de la Generalitat.
  Eso no es cierto. Si bien la Generalitat pueda ser en último término, y junto con el ministerio, quien decida que tipo de infraestuctura se puede hacer, la Generalitat no nos obliga a llevar a témino ningún proyecto con el cual ayuntamiento y por ende sus ciudadanos no esten de acuerdo. Eso sólo podría darse si hubiese en discusión una infraestructura de interes nacional (está claro que el tipo de proyecto que se está proponiendo no es el caso).
  Y además, el ayuntamiento puede decidir , pues en el momento que da licencias ya decide. Y si es algo que no interesa con no dar las licencias asunto terminado.
  Y el pueblo puede votar. Si bien la consulta no sería vinculante, está claro que la Generalitat no obligaría a hacer algo que el pueblo no quisiése.
  Sí se ha actuado con opacidad. Cumplir la ley no quiere decir ser transparente. Este proyecto con los accesos no se le ha explicado al pueblo y no será por falta de oportunidades,por lo tanto sí, han sido opacos.
  Dice que los accesos sí son responsabilidad del Ayuntamiento. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta? De verdad cree que esa invasión de excalextric en el pueblo es positiva para el mismo?
  No seremos un referente, sino el hazmereir del Maresme. Vaya usted a ver Montgat. Puede gustar más o menos, pero han hecho de la Nacional II un calle más, minimizando el tráfico y haciendo que sea una vía más integrada en el pueblo. Pues aquí vamos a hacer poco menos que una autopista.¿han estudiado ustedes el incremento de tráfico con todo lo que conlleva (ruído, polución, etc) que acarrearía el tipo de proyecto propuesto?. No lo creo pues no ha mencionado ni una palabra al respecto.
  ¿Tendrá este proyecto un impacto positivo en el pueblo? ¿Que hacer un gran supermercado va a atraer amuchos turistas? Que yo sepa, la gente que va al supermercado llega mayoritariamente en coche, compra, carga y se va. No le veo el impacto positivo, excepto para el bolsillo de unos pocos.
  Recalca usted varias veces en su escrito que el ayuntamiento no tiene potestad, pero sólo por eludir responsabilidades. Puesto que los accesos son cosa del ayuntamiento, decidiendo eso, ya está decidiendo el tipo de puerto que quiere (evidentemente siempre que esté dentro de la legalidad).
  Creo que mayoritariamente los ciudadanos estamos a favor de que se mejore y de vida al puerto, pero no a cualquier precio.
  El proyecto tal como lo conozco no resulta atractivo y los accesos planteados son una autentica barbaridad, más propia de otros tiempos que no de los actuales.
  Espero que se recapacite sobre esto.
  Como vecino, estoy indignado con CIU y con el resto de partidos que apoyan este esperpento de proyecto.

  Me gusta

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s